Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO)

Bij Happy Score begrijpen we dat het welzijn en de tevredenheid van jouw medewerkers van vitaal belang zijn voor het succes van jouw organisatie. Om écht inzicht te krijgen in de behoeften, meningen en ervaringen van jouw team, bieden wij als aanvulling op onze eigen dienstverlening ook een uitstekend alternatief aan voor het traditionele Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) in de vorm van de Gelukkig Leven Test (GLT) aan. Klik hier voor meer informatie. Met Happy Score als jouw partner krijg je dus ook waardevolle informatie die je kunt gebruiken om gerichte acties te ondernemen en een werkomgeving te creëren waarin jouw team floreert.

Waarom een Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) niet meer volstaat

Hoewel traditioneel gezien het Medewerkerstevredenheidsonderzoek (MTO) wordt ingezet om werknemerstevredenheid te peilen en verbeterpunten voor de werkomgeving te identificeren, zijn er redenen om deze aanpak te heroverwegen:

Beperkingen in tijdigheid en diepgang: MTO’s bieden momentopnames die weliswaar waardevolle inzichten kunnen verschaffen, maar vaak missen ze de continue feedbackloop die nodig is om de dynamische aard van werknemerstevredenheid bij te benen. Ze kunnen achterhaald zijn tegen de tijd dat de resultaten geanalyseerd en geïmplementeerd worden, waardoor organisaties kansen missen om proactief in te spelen op veranderende behoeften en omstandigheden van hun medewerkers.

Focus op werkgeluk versus productiviteit: Hoewel een hoge medewerkerstevredenheid en werkgeluk inderdaad kunnen leiden tot betere prestaties, vereist de hedendaagse arbeidsmarkt een meer genuanceerde benadering die niet alleen de tevredenheid meet, maar ook de onderliggende factoren die bijdragen aan werkgeluk en betrokkenheid. Een bredere focus helpt om een dieper begrip te ontwikkelen van wat werknemers werkelijk motiveert en behoudt, wat verder gaat dan traditionele tevredenheidsmetingen.

Persoonlijke Aanpak voor Echte Verandering

De Gelukkig Leven Test (GLT) stelt de werknemer centraal door niet alleen werkgerelateerde aspecten te belichten, maar ook de privésfeer en persoonlijk geluk mee te nemen. Deze benadering zorgt voor een hogere betrokkenheid en motivatie bij de werknemer, omdat het directe belang bij hen ligt. De GLT gaat verder dan alleen het meten; het stimuleert bewustwording en persoonlijke ontwikkeling, waardoor de opvolging van de resultaten niet alleen een taak is voor de werkgever maar ook een persoonlijk groeiproces voor de werknemer.

Laag Risico, Hoge Privacy

In tegenstelling tot traditionele MTO’s, waarbij privacy en opvolging van uitkomsten soms zorgen kunnen opleveren, biedt de Gelukkig Leven Test een veilige en laagdrempelige omgeving. De privacy is 100% gewaarborgd, en het afbreukrisico is aanzienlijk lager omdat werknemers zelf een actieve rol spelen in het opvolgingsproces. Dit persoonlijke engagement zorgt voor een grotere openheid en eerlijkheid, wat de kwaliteit van de feedback en de effectiviteit van de genomen acties verhoogt.

Dynamische Ontwikkeling en Groei

De GLT verschuift de focus van statische vragenlijsten naar een dynamische interactie, inclusief persoonlijke gesprekken die de ontwikkeling van zowel het individu als het bedrijf ondersteunen. Deze benadering maakt het mogelijk om niet alleen het moment te meten, maar ook daadwerkelijk bij te dragen aan het (werk)geluk van de medewerkers. Door de verantwoordelijkheid voor opvolging te delen tussen werknemer en werkgever, worden verbeterpunten effectiever aangepakt en wordt het welzijn op de werkvloer op een positieve manier beïnvloed.

Wekelijkse meting via Happy Score

Happy Score helpt om makkelijker en vaker te zien hoe het gaat en wat beter kan. Het is gebruiksvriendelijk en moedigt mensen aan om zelf ook na te denken en mee te doen. Samen zorgen ze voor een fijne werksfeer waar iedereen blij van wordt en waarin iedereen groeit. Dit helpt zowel de medewerkers als het bedrijf vooruit. Happy score is dus goed in te zetten om te kijken hoe de Gelukkig Leven Test invloed heeft gehad op het welzijn van medewerkers.